İçinde Melek Kavramı Geçen Deyim ve Atasözleri: Melekler Dilimizde

admin
|

Hayatımızın her köşesinde, bazen farkında olmadan kullandığımız, içinde melek kavramı geçen deyim ve atasözleri, kültürümüzün ve dilimizin zenginliğini gözler önüne seriyor. Bu deyim ve atasözleri, sadece dilimizi değil, aynı zamanda inançlarımızı, düşüncelerimizi ve duygularımızı da şekillendiriyor. Peki, bu söylemler bize ne anlatıyor ve günlük hayatımızda nasıl bir rol oynuyorlar?

Melekler, insan kültürünün derinliklerinde, metafor ve imgeler aracılığıyla yüzyıllardır varlık gösteriyor. Bu varlıklar, sadece dini metinlerde değil, günlük dilde de yer bulmuş durumda. Özellikle Türkçe’de, meleklerin sembolik anlamı, pek çok atasözü ve deyimde karşımıza çıkıyor.

Icinde Melek Gecen Deyim Atasozleri

Meleklerle İlgili Deyimler Listesi

 • Meleklerin Kanatları Altında: Güvende ve korunmuş hissetmek anlamında kullanılır.
 • Melek Yüzlü Şeytan: Dış görünüşü masum ve güzel olan ancak karakter olarak kötü niyetli ve zararlı kişiler için kullanılan bir tabir.
 • Kanatsız Melek Olmak: Bir kişinin olağanüstü iyi kalpli, yardımsever ve şefkatli olduğunu ifade eden bir deyim. Fiziksel bir melek olmasa da, davranışlarıyla meleklere benzetilir.
 • Melek Gibi Uyumak: Çok huzurlu ve masum bir şekilde uyuyan bir kişi için kullanılır. Genellikle derin ve sakin bir uyku durumunu ifade eder.
 • Meleklerin Nefesi: Çok hafif ve nazik bir dokunuş veya hissiyatı ifade eder.
 • Melek Yavrum: Sevgi ve şefkatle bakılan, masum ve saf görünen kişilere söylenir. Genellikle küçük çocuklar için kullanılır.
 • Melek Gibi İnsan: Olağanüstü iyi, anlayışlı ve yardımsever bir kişilik özelliğine sahip insanlar için kullanılan bir ifade. Bu kişiler, adeta bir melek kadar iyi ve saf olarak görülür.
 • Meleğe Dönüşmek: Kötü huylarından vazgeçip iyi bir insan haline gelmek anlamında kullanılır.
 • Meleğin Kanadı Bile Kırılır: Her ne kadar iyi niyetli ve masum olsa da, herkesin başına kötü şeyler gelebileceğini anlatan bir atasözü.
 • Melek Yüzlü: Fiziksel görünüşü çok güzel ve masum olan, genellikle kadınlara yönelik kullanılan bir ifade.
 • Meleklerin Dansı: Çok zarif ve güzel bir hareketlilik veya dansı ifade eder.
 • Meleğin Gülüşü: Saf ve masum bir şekilde gülen bir kişi için kullanılır.
 • Melek Misali: Melek gibi, çok iyi ve masum anlamında kullanılır.
 • Melek Gibi Bakmak: Masum ve saf bir şekilde bakmak.
 • Meleklerin Sesi: Çok güzel ve hoş bir sesi ifade eder.

Meleklerle İlgili Atasözleri Listesi

Türkçe’de meleklerle doğrudan ilişkilendirilmiş bir atasözü olmamasına rağmen, dünya genelinde meleklerle ilgili pek çok atasözü bulunmakta. İşte en bilinen yabancı atasözlerinin Türkçe karşılıkları ve açıklamaları:

 • Melekler korkudan uçar: Korku hissinin, insanları – melekleri bile – harekete geçirebileceğini ifade eder.
 • Her meleğin bir şeytanı vardır: Her iyi insanın içinde kötü bir yan da olabileceğini, mükemmeliyetin olmadığını anlatır.
 • Meleklerin yürüdüğü yerde sessizlik hüküm sürer: Huzurlu ve sakin ortamlarda, iyiliğin ve masumiyetin hakim olduğunu belirtir.
 • Melekler bile kendi cennetlerini yapar: İyi şeylerin, sadece kendi çabalarımızla elde edilebileceğini vurgular.
 • Melekler bile hata yapar: Hiç kimsenin mükemmel olmadığını, herkesin hata yapabileceğini anlatır.
 • Meleklerin gözleri her zaman parlar: İyi insanların, içlerindeki iyilik sayesinde daima bir umut ve pozitiflik taşıdıklarını ifade eder.
 • Bir meleğin gülüşü bin şeytani planı bozar: İyiliğin ve masumiyetin, kötülüğün planlarını alt edebileceğini belirtir.
 • Meleklerin sessizliği, şeytanların konuşmasından daha güçlüdür: İyilik ve masumiyetin sessiz varlığının, kötülüğün açık ifadelerinden daha etkili olduğunu vurgular.
 • Meleklerin kanadında huzur vardır: Maneviyatın ve iyiliğin, insanlara huzur ve sakinlik getirdiğini ifade eder.
 • Bir melek düşerken, başka bir melek yükselir: Bir kişinin başarısızlığı, başka birinin başarısına yol açabilir; yaşamın döngüsel doğasını anlatır.
 • Meleklerin gözyaşları, dünyanın acılarını iyileştirir: İyiliğin ve merhametin, dünyadaki acı ve ıstırapları hafifletebileceğini belirtir.
 • Melekler sessizce gider: İyi insanlar, genellikle sessiz ve alçakgönüllü bir şekilde hareket ederler.
 • Bir meleğin dokunuşu bin kelimeye bedeldir: Sevgi ve şefkatin, sözlerden daha güçlü olduğunu ifade eder.
 • Melekler aramızda yürür: İyi insanların, melekler gibi, etrafımızda olduğunu ve onların varlığının farkında olmamız gerektiğini vurgular.
 • Meleklerin gözü, kötülüğü görmez: İyi insanların, kötülüğü ve olumsuzlukları görmezden gelme eğiliminde olduğunu ifade eder.

Sonuç

Meleklerle ilgili deyim ve atasözleri, dilimizin ve kültürümüzün derinliklerinde saklı bir hazine gibi. Bu ifadeler, yüzyıllar boyunca dilden dile, nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar ulaştı. Her biri, içinde farklı hikayeler, öğütler ve yaşamın gerçekleri barındırıyor.