İslam Tarihi ve Kültürü

İslam tarihi, kültürel mirası ve dünya üzerindeki etkisi. Tarihi olaylar ve önemli kişilikler. Hayata etkileri, ibadetler ve modern dünyada İslamın yeri.