İsmi Azam Duası’nın Türkçe Okunuşu ve Arapça Yazılışı ile Faziletleri

admin
|

Gizemli ve kutsal bir kapı aralanıyor; adımlarınızı manevi bir yolculuğa doğru yönlendirin. İsmi Azam Duası, tarihin tozlu sayfalarından günümüze kadar ulaşan, derin bir ruhani anlam ve güç taşıyan geleneksel bir dua.

Bu dua, yalnızca dilin sınırlarını aşan bir ibadet biçimi değil, aynı zamanda insan ruhunun derinliklerine dokunan, gizemli bir güce sahip. Peki, bu duanın sırları nelerdir? Hangi kapıları açar, hangi dilekleri gerçeğe dönüştürür? Bu yolculukta, İsmi Azam Duası’nın esrarını çözmeye ve onun mistik dünyasını keşfetmeye hazır olun.

Duanın gücü ve önemi, inanç sistemleri içinde her zaman önemli bir yer tutmuştur. Bu bağlamda, İslam dünyasında özel bir yere sahip olan İsmi Azam Duası, mistik ve ruhani bir atmosfer yaratıyor.

Gece Dua Okuyan Insan Ay Isigi Karsisinda Meditasyon

Bu dua, Allah’ın en büyük ismini ifade ettiği düşünülüyor, ancak bu ismin ne olduğu kesin olarak bilinmiyor. Geleneksel olarak, Allah’ın beş ismi bu büyük sırrı barındırıyor: Adl (Adalet), Ferd (Tek), Hakem (Yargıç), Hay (Yaşayan), Kayyum (Kendi Kendine Yeterli Olan).

İsmi Azam Duası Türkçe ve Arapça Okunuşu

Dua etmenin birçok farklı yolu olabilir, ama İsmi Azam Duası’nın özelliği, okuyucuyu hem Türkçe hem de Arapça dillerinde bir yolculuğa çıkarıyor.

Bu duaların metinleri, hem görsel hem de işitsel bir zenginlik sunuyor. Türkçe okunuşu, dilin melodik yapısını yansıtırken, Arapça yazılışı ise kutsal kitap Kur’an’ın derin tarihini ve estetiğini barındırıyor.

Eûzü bi’llâhimineş şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allâhümme inni es’elüke bi-enni leke’l-hamdü lâ ilahe illâ ente’l-Mennânü, yâ Hannanü, yâ Mennanü, ya Bedi’as-semâvâti ve’l-ard, Yâ zel celali vel ikram. Ya Hayyu, Ya Kayyûm. Lâ ilâhe illâ ente sübhaneke inni küntü minez zalimin. Allâhümme inni es’elüke bi-enni eşhedü enneke ente’l-lâhü lâ ilahe illâ ente’l-Ehadü’s-Samedüllezi lem-yelid, ve lem yüled, ve lem yekûn lehü küfuven Ehad. Elif Lâm Mim, Allâhü lâ ilâhe illâ Hüve’l-Hayyu’l-Kayyûm. Ve ilâhüküm ilâhün Vahidün lâ ilâhe illâ Hüve’r-Rahmanü’r-Rahim. Yâ zel celâli vel ikram. Yâ Erhame’r-Rahimin. Allâhümme inni es-elüke bi-enneke ente’l-lahu lâ ilahe, illâ entel Vâhidül-Ehadül Ferdüs Samedüllezi lem yelid ve lem yüled, ve lem yekün lehü küfüven Ehad. Lâ İlâhe illâllahu vahdehü lâ şerike leh, lehü’l mükü ve lehül hamdü ve Hüve ala külli şey’in Kadir. Lâ ilâhe illallahu ve lâ havleve la kuvvete illâ billahil Aliyyil Azim. Es-elüke bismike’l-e’azze’l-ecelli’l-ekrem. Rabbi, Rabbi, Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, ya Rabbi. Lâ ilâhe illallahu Vahdehu lâ şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve Hüve alâ külli şey’in Kadir. Elhamdüli’llâhi ve Sübhan-Allahi ve’l-hamdülllahi ve lâ ilâhe illâllahu v’Allahhu Ekber, ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-Aliyyi’l-Azim.

Bu dua, sadece metin olarak değil, aynı zamanda sesin ve sözcüklerin ritmiyle de bir deneyim sunuyor. Özellikle Kur’an’da yer alıp almadığı ve hangi sayfada bulunduğu gibi sorular, duanın mistik yönünü daha da artırıyor. Ancak, bu dua hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte, sahih hadislerde geçen beş ismin birleşimi olarak kabul ediliyor.

Ismi Azam Duasi Arapca Yazilisi
İsmi Azam Duası Arapça Yazılışı

İsmi Duası Anlamı ve Türkçe Meali

Allah’tan başka ilah yoktur. Ancak, Celil ve Cebbar olan O’dur. O’ndan başka ilah yoktur. Ancak bütün kullarının hallerine vakıf olan ve kusurlarını örtbas edendir. Allah’tan başka ilah yoktur. Gece ile gündüzü halk eden O’dur. Allah’tan başka ilah yoktur. Tektir, şeriki yoktur, tektir ve birdir. Biz O’na hamdü sena ederiz. Allah’tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir, ortağı yoktur. Tek bir Allah’tır. Biz O’na ibadet ederiz. Allah’tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir ve ortağı yoktur. Tek bir ilahtır. Bizler O’na şükrederiz. Allah’tan başka ilah yoktur. Allah tektir, ortağı yoktur, Muhammed O’nun Resuü’dür. Hay ve Kayyum O’dur. Allah’ın rahmeti mahlukatının en hayırlısı olan Muhammedin al ve ashabının ve hepsinin üzerine olsun. Şehadet ederim ki Sen hem Rabbimiz ve hem de Halikimizsin. Allah’ım, beni mağfiret eyle, ey Allah, ey Allah, ey Allah Rahmetinle beni yarlığa Zira, Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.

İsmi Azam Duası Nedir ve Nasıl Yapılır?

İsmi Azam Duası, Allah’ın 99 isminden, ihtiyaç ve dileklere yönelik seçilen isimlerle yapılan bir duadır. Bu dua, Esma-ül Hüsna’nın derinliklerinde saklı olan, Allah’a yönelik özel bir yakarış biçimidir.

Hadis kitaplarından derlenmiş olan İsmi Azam Duası, tek bir isim ya da cümleden oluşmaz. Bu, özellikle Kur’an’da geçen ayetlerle de desteklenen, dini alimlerin titiz çalışmaları sonucunda şekillenen bir ibadet yöntemidir.

İsmi Azam Duası’nı yapmanın ilk adımı, içten bir niyet ve tam bir teslimiyetle başlamaktır. Bu duanın etkinliği, kişinin niyetinin sahihliği ve yalnızca Allah’tan dileme arzusuna bağlıdır.

Duanın gücünü artırmak için, öncelikle abdest almak ve gece yarısı ile imsak arasında, yani gecenin en sessiz ve sakin saatlerinde dua etmek önerilir. Bu zaman dilimi, duanın manevi atmosferiyle bütünleşerek, kişinin iç dünyasında daha derin bir etki yaratıyor.

Elinde Tesbih Ceken Onunde Kitap Dua Okuyan Adam

Duaya başlarken ve bitirirken, Allah’a hamd etmek ve peygambere salavat getirmek, bu manevi yolculuğa saygı ve şükran ifadesi olarak önem taşır. Bu adımlar, duanın sadece bir istek listesi olmaktan çıkıp, kişisel bir ruhani yolculuğa dönüşmesini sağlar.

Özellikle Bakara, Al-i İmran ve Taha surelerinde geçen “Allāhü lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm” ayetindeki “hay ve kayyum” isimlerinin vurgulanması, bu duanın özünde Allah’a yönelik derin bir teslimiyet ve sevgi yattığını gösteriyor.

İsmi Azam Duası’nın Faziletleri

İsmi Azam Duası, içerdiği faziletler ve bereketlerle, sadece bir dua olmanın ötesine geçen manevi bir zenginlik sunuyor. Bu dua, samimi ve içten bir şekilde edildiğinde, kişinin hayatına olumlu etkiler bırakıyor ve duanın kabulüne yönelik güçlü bir inanç beslenmesini sağlıyor. Duanın adabına uygun, gösterişten uzak ve sürekli bir şekilde edilmesi, bu faziletlerin tecellisinde önemli bir rol oynuyor.

  • Her vakit namazının ardından 111 kez okunan İsmi Azam Duası, kişinin Allah’ın sırlarına vakıf olmasını sağlar. Bu, kişinin Allah’ın mülkü, mahlukatı ve melekleri hakkında daha derin bir bilgi ve anlayış kazanmasına yol açar.
  • Savaş esnasında ya da düşmanın yanında okunduğunda, dua galibiyeti ve düşmanın imana gelmesini sağlayabilir. Böylece, düşmanlar arasında barış ve anlayış ortamı yaratılabilir.
  • İsmi Azam Duası’nı işyerinde okuyan kişiler, yöneticilerle daha olumlu ilişkiler kurabilir. Bu, herhangi bir cezai işlem ya da yaptırımdan korunmayı da içerebilir.
  • Bu duayı bir içeceğe okuyup başkalarına içirmek, içen kişinin dua edene karşı muhabbet beslemesine vesile olabilir.
  • Duayı bir kağıda yazıp ev veya işyerine asmak, o mekana gelen kişilerin muhabbetle yaklaşmasını sağlayabilir. Ayrıca, iyi ilişkiler kurmak istenen bir kişinin adının altına yazılması, o kişiyle aradaki ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunabilir.
  • Dua ederken Allah’ın isimlerini kullanmak, kişinin imanını artırır ve sevap kazandırır.

Sonuç

Bu kutsal yolculuk, sizleri sadece dua etmenin ötesine, bir meditasyon, içsel keşif ve ruhani bir arınma sürecine davet ediyor. İsmi Azam Duası’nın eşsiz faziletleri ve gizemli atmosferi, her okuyucuda farklı bir merak ve keşif arzusu uyandırıyor. Bu manevi miras, yaşamın her alanında pozitif değişimlere kapı açabilir.