Sitemizdeki Yayın Standartları ve İlkeleri

Doğruluk ve Güvenilirlik

Trakula, içeriklerini oluştururken doğruluk ve güvenilirliği temel alır. Sitemizde yayınlanan her haber ve içerik, titiz bir araştırma ve gerçeklik kontrolünden geçtikten sonra kullanıcılarımıza sunulur.

Yanıltıcı veya gerçek dışı bilgiler içeren yayınlardan kaçınarak, tarafsız ve gerçekçi içerik sunma konusunda hassas davranırız. Kullanıcılarımızın yanlış bilgilendirilmesine neden olabilecek hataların en aza indirilmesi ve olası hataların hızla düzeltilmesi bizim için önemlidir. Yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı göstermekteyiz.

Saygı ve Hassasiyet

Trakula olarak, içeriklerimizde herkesi saygıyla ele alırız. Irk, cinsiyet, yaş, sağlık durumu, siyasi görüşler, sosyal düzey, toplum görüşü, cinsel yönelim ve dini inançlar gibi konularda aşağılayıcı veya zarar verici ifadelerden kaçınırız.

Dini ve ahlaki konularda kin ve nefret yaratıcı yayınlardan, milli birlik ve bütünlüğü bozucu içeriklerden uzak dururuz. Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı, genel ahlak anlayışını veya aile yapısını zarar verecek şekilde eleştiren içeriklerden kaçınırız.

Şiddet ve Zorbalığa Karşı Duruş

İçeriklerimizde şiddet ve zorbalığı özendirici ifadelere yer vermemekteyiz. Suç olaylarını ele alırken, insanları etkileyecek veya suça teşvik edecek detaylardan kaçınırız. Özellikle çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilecek unsurlara dikkat ederiz. Ayrıca, toplumun milli ve manevi değerlerine, aile yapısına saygılı olmayı önemseriz.

Suçlamalara Karşı Objektif Yaklaşım

Trakula olarak, yargı kararıyla suçlu bulunmadıkça, hiç kimseyi “suçlu” olarak nitelendirmemekteyiz. Her bireyin ve kurumun masumiyet karinesine saygı göstererek, adaletin işleyişine müdahale etmemeye özen gösteririz.

Kişi Haklarına Saygı

Trakula olarak, hizmetlerimizin ve içeriklerimizin insan onuruna ve temel insan haklarına saygılı olmasını esastır. Özel yaşamın gizliliğine büyük önem verir ve bu gizliliği sadece geçerli ve belirgin bir kamu yararı olduğunda ihlal ederiz. Kişisel bilgiler, fotoğraflar ve özel yaşam detayları, izin alınmadan içerik konusu olarak kullanılmaz.

Yayınlarımızda, kişilerin özel yaşamlarını, kamu çıkarı gerekmedikçe ele almamaktayız. Ayrıca, içeriklerimizde kişileri veya kuruluşları, eleştirinin sınırlarını aşan şekilde küçük düüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer vermemeye özen gösteriyoruz.

Tarafsızlık ve Fikir Çeşitliliği

İçerik üretim sürecimizde, tek bir bakış açısına bağlı kalmayıp, farklı görüş ve perspektifleri dikkate alırız. Nesnellik ve objektiflik bizim için önemlidir. Trakula, kullanıcıları tarafından da zenginleştirilen bir platformdur; bu nedenle fikir çeşitliliği ve farklı düşüncelerin temsili bizim için vazgeçilmez unsurlardır.

Editoryal Dürüstlük ve Bağımsızlık

Trakula, devletten ve partizan çıkarlardan bağımsız bir platformdur. Kullanıcılarımız, kararlarımızın siyasi ya da ticari baskılardan veya kişisel çıkarlardan etkilenmediğine güvenebilirler.

Haberlerimizi yayınlarken tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine sadık kalırız. Ayrıca, haber kaynaklarının korunması ve gizliliğinin sadece kamuoyunu yanıltma amacı taşıyan durumlar haricinde sağlanması konusunda hassasız.